arrow-right2 facebook-square instagram

Knistad Äppelbyn, Skövde

Pågående projekt.

 

Upprättande av minireningsverk för 20 fastigheter samt markplanering gator och mark för samfällighet.

Uppdrag: Kontrollansvar enligt PBL