arrow-right2 facebook-square instagram

Projektledning

CAFA Byggkonsult AB styr ditt projekt genom hela byggprocessen och skapar förutsättningar för att projektet genomförs enligt bestämd tidsplan och budget samt med rätt kvalitet.
Vi tar ett helhetsansvar och håller en tät dialog med dig som beställare från vision och förstudie genom projektering och upphandlingsprocess till utförande och besiktning.

Som projektledare följer vi upp byggarbetet under produktionsfasen genom att vara närvarande på byggarbetsplatsen.
Genom byggplatskontroller och regelbundna byggmöten säkerställer vi att produktionen följer avtalad omfattning avseende tid, kostnad och kvalitet.
Vi har tät och löpande kontakt både med dig som byggherre och med entreprenören liksom med övriga projektmedlemmar.

 

Autocars Skövde AB

 

Äppelbyn Knistad herrgård