arrow-right2 facebook-square instagram

CAFA BYGGKONSULT AB

carl-johan@cafa.se - 0500-50 02 50

CAFA Byggkonsult AB

Att bygga om eller bygga nytt kräver en hel del av dig som byggherre. Inte nog med att du ska uppfylla de krav som ställs av myndigheterna skall du också ombesörja säkerheten och kvalitén kring projektet.

Jag, som byggnadsingenjör och kontrollansvarig, hjälper dig genom projektets olika faser. Min roll är underlätta och förverkliga dina idéer!