arrow-right2 facebook-square instagram

Entreprenadsbesiktning

Entreprenadbesiktning
Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT.
Normalt sett åtar sig Cafa Byggkonsult AB rollen som huvudbesiktningsman med inriktning som besiktningsman bygg.
Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar. Till övriga fackområden anlitas i aktuella fall biträdande besiktningsmän inom rör, luft, el, styr, larm, brand med mera.

 

Om Entreprenadbesiktning
En entreprenadbesiktning är en kontroll av att alla avtalade arbeten verkligen har utförts. Entreprenadbesiktning görs därför alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för entreprenad.
Både entreprenör och beställare ska få möjlighet att närvara vid besiktningen för att få ge sin syn på eventuella fel och brister. Efter utförd besiktningen upprättas protokoll som distribueras till alla parter.