arrow-right2 facebook-square instagram

Kontrollansvar

Kontrollansvar enligt plan och bygglagen.

 

CAFA Byggkonsult AB är certifierade och oberoende kontrollansvarig konsult som ansvarar för att ett byggnadsprojekt följer Plan- och Bygglagen (PBL).
Vi upprättar en kontrollplan med tillhörande checklista som säkerställer att alla lagar, förordningar och myndighetsregler följs. Under projektets gång samlas intyg in och dokumentation sammanställs. Vi genomför även visuella kontroller vid anmälda och oanmälda arbetsplatsbesök.  I samband med slutbesiktning hålls ett slutsamråd där vi lämnar över kontrollplanen tillsammans med intyg och dokumentation samt ansöker om slutbevis från Byggnadsnämnden som krävs innan byggnaden får tas i bruk.