arrow-right2 facebook-square instagram

Fiskaren 3. Falköping

Färdigställt projekt 2018

Fiskaren 3, Falköping

Verkstadshall för lastbilar

Kontrollansvarig enligt PBL